Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz

Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası

Yabancılara Özel Sağlık Sigortası yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de ikamet edebilmesi ve sağlığını güvence altına alabilmesi için gereklidir. Sigorta süresi boyunca hastalık ve kaza sonucunda oluşacak sağlık giderlerini teminatlar dahilinde karşılar. Vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak Sağlık Sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını veya fazlasını kapsamaktadır.

Neleri Kapsar?

Yatarak Tedavi
Anlaşmalı kurumlarda sınırsız, anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşlarında belirlenen limit ve oranlar dahilinde yatarak tedavi (Dahili ve Cerrahi Yatış, Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz, Yoğun Bakım, Suni Uzuv, Küçük Cerrahi Müdahaleler, Acil tıbbi yardım) işlemlerinden kaynaklanan masraflar teminat altındadır.
Ayakta Tedavi
Doktor muayenesi, tahlil, röntgen, modern teşhis yöntemleri, görüntüleme ve laboratuar hizmetleri, fizik tedavi, yardımcı tıbbi malzeme gibi ayakta tedavi masrafları belirlenen limitler dahilinde sigorta kapsamında değerlendirilir.
İlaç
Ayakta ve yatarak tedavide teminata dahil olan hastalıklarda ilaç harcamaları sigorta tarafından karşılanır.