Edit Content

Kurumsal Sigorta

Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Tarım Sigortası

Tarım Sigortası ve TARSİM Nedir?

Devlet destekli bir sigorta türüdür. İklimsel sebepler ve Doğal afetler sonucunda meydana gelebilecek maddi zararın önlenmesini ve en aza indirilmesini amaçlar. Tarım sigortası, sadece üretimi yapılan bitkisel ürünler için değil Hayvanlar ve tarım aletler, makineleri için de yapılabilecek bir sigorta türüdür. Türkiye’de tarım sigortasına dair tüm çalışmalar, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilir. TARSİM’in amacı; tarımsal üretime ve hayvanlara dair risklerin teminat altına alınması, standart tarım sigortası poliçelerinin belirlenmesi, hasar organizasyonları, tazminat ödemelerinin yapılması, tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve diğer teknik hizmetlerin yürütülmesidir. Tarım sigortası primi tutarının %50’si poliçe düzenlendikten sonra devlet tarafından karşılanır, kalan tutar ise üreticiler tarafından ödenir.

Tarım Sigortasının Kapsamı Nedir?

TARSİM sigorta kapsamı oldukça geniştir. Sigorta kapsamında poliçe türüne göre bitkisel ürünler, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, arılar, su ürünleri, seralar, tarım aletleri ve makineleri ile tarımsal yapılar yer alabilir. Tarım sigorta şartları, sigortanın türüne göre değişir. Tarım sigortası türleri şunlardır:

  • Bitkisel Ürün Sigortası: Çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıtlı Tarla ürünleri, sebzeler ve kesme çiçekler, doğal afetlerden ve hava koşullarından kaynaklanan miktar ve kalite kaybına karşı sigortalanabilir.
  • Sera Sigortası: Sera içerisindeki ürünler, poliçede belirlenen risklerden kaynaklanan miktar kaybına karşı teminat altına alınabileceği gibi sera donanımında gerçekleşen zararlar da sigorta kapsamında yer alabilir.
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası: Kuru tarım alanlarında üretimi yapılan belirli ürünlerle bu ürünlerin sertifikalı tohumluk ürünleri, ilçe genelinde hava durumu kaynaklı risklere karşı güvence altına alınabilir
  • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun, Hayvancılık Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıtlı büyükbaş hayvanlar poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.
  • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun, HAYBİS’e kayıtlı küçükbaş hayvanlar poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası: Kapalı alanda üretimi yapılan, sigortalanmaya uygun kümes hayvanları poliçede belirlenen risklere karşı teminat altına alınır.
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası: Sigortalanmaya uygun tesislerde yetiştirilen su ürünleri poliçede belirlenen riskler dahilinde teminat altına alınır.
  • Arıcılık Sigortaları: Risk inceleme ve değerlendirme sonucuna göre sigortalanmaya uygun, HAYBİS’e ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) kayıtlı kovanlar, poliçe ile belirlenen risklere karşı sigortalanabilir.

Tarım Sigortası Nasıl Yapılır?

Devlet destekli tarım sigortası, sigorta branşına göre farklı yöntemlerle yapılır. Tarım sigortası yaptırmak için aşağıdaki yolları izleyebilirsiniz: 
-Bitkisel ürün, sera, kümes hayvanları ve su ürünleri sigortaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne kayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir. Çiftçi kayıt sisteminden sorgulama yapılarak poliçe düzenlenmektedir.
-Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortaları için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nden Hayvan Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) kayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir.
-Arıcılık sigortası için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl veya İlçe Müdürlükleri’nden Hayvan Bilgi Sistemi’ne (HAYBİS’e) ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne (AKS’ye) ayıt yaptırılması veya mevcut kaydın güncellenmesi gerekir.
Bu işlemlerden sonra yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine başvurarak TARSİM sigorta sürecini tamamlayabilirsiniz.