Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazasına karışan aracın bu kazaya bağlı onanımdan sonra aracın değerindeki azalmaya “değer kaybı” denir. Yargıtaya göre de “değer kaybı zararı aracın olay tarihindeki hasarsız değeriyle hasan giderildikten sonra (onarılmış hali) edeceği değer arasındaki faktan ibarettir.”

Araç Değer kaybı hizmeti ile sizlere öncelikle DEĞER KAYBINIZIN ne kadar olduğunu tespit ediyoruz. Sigorta firmalarının bilgi sağlamadığı ve kişilerin araştırmak için doğru kaynaklanın bulamadığı ancak yasal açıdan da hak edilmiş ve/veya hak edilebilecek olan tazminatların temini noktasında yapabileceğiniz başvurulan sizin adınıza yaparak hakkınız olan zararınızı alabilmeniz için aracılık hizmeti sağlıyoruz. Mağdur aracın; davaya konu olan kazaya bağlı DEĞER KAYBI TESPİTİ için piyasa değerine ilişkin TSB “Kasko Değer Listesi”, TSB MTV Listesi, Ülkemizde en çok rağbet edilen internet siteleri ikinci el araç satış ilanları ve markasına hizmet veren yetkili satış ve servis bayileri üzerinden yapılan, aracın hasarlı/hasarsız emsalleri, kaza tarihi ve SBM/Tramer geçmiş hasar kayıtları da dikkate alınarak onarım çalışmaları sonrası edeceği değere ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda hesaplanır.
Nitekim Yargıtay kararında da “Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (Y17HD 2016/14600 E. 2019/6626 K.) şeklinde görüş bildirmiştir.

Yukarıda da izahlarımız ve Yargıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere artık aracın yaş ve km gibi sınırlamalar ortadan kaldırılmıştır. Bu sınırlamaların ortadan kaldırılması araç yaşının ve km’sinin dikkate alınmayacağı anlamı da çıkarılmamalardır zira bunlar birer araç değer kaybı hesaplamada zarar tazmininin tutarına etkisi vardır. Şu anda değer kaybı alınması için gerekli şartlar şunlardır.
-Değer kaybı alacak aracın öncesinde ağır hasar kaydı bulunmaması gerekir.
-Değer kaybı zamanaşımına bağlıdır ve bu süre 2 yıldır.
-Kaza yapan aracın %100(tam) kusurlu olmaması gerekir.
Yukarıdaki şartları sağlayan tüm araçlar değer kaybı almaya hak kazanır. Bu hakkı ödemesi gereken taraf ise kusurlu araç zorunlu trafik sigortasıdır.
Araç değer kaybı başvurusu için kusurlu tarafın zorunlu trafik sigortası tarafından ödenir. Bu yüzden başvuru da kusurlu tarafın zorunlu trafik sigortasına karşı yapılmalıdır. Uygulamada birçok hata yapılmaktadır. Şunu açıkça ifade etmek gerekir ki araç onarımını her zaman kusurlu araç sigortası tarafından gerçekleştirilmez. Birçok nedene bağlı olarak Mağdur kusurlu olmasa da kendi özel Kasko şirketinden araç onarımını gerçekleştirebilir.
Araç Kasko tarafından onarımı sağlansa da durum değişmez yine de kusurlu tarafın zorunlu trafik sigorta şirketine başvuru yapılması gerekir. Başvuru yaparken en önemli husus ise aracınızın ne kadar değer kaybettiğini bilmeniz gerekir. Bunun hesabını ise alanında uzman eksperler tarafından yaptırmanız tavsiye edilir aksi takdirde reel değer kaybınızı almanız mümkün olmayabilir.

Eğer kasko var ise ve kasko da bu teminat alınmış ise ödeme alınır. Kasko yoksa ve kaza da karşı taraf kusurlu ise mahkeme yolu ile ödemeyi şahıstan alabilir Trafik sigortası böyle bir ödeme yapmaz

Grup ferdi kaza sigortasın da işletme içinde olma şartı yoktur. Başına gelebilecek herhangi bir kaza da ( kasıt yok ise ) ölüm veya sürekli sakat kalma durumun da alınan teminat kadar ölüm durumun da hepsini sakatlılık durum da rapor oranına göre hesaplanarak ödeme yapılır.

Alkollü veya ehliyetsiz değil ise ruhsat sahibinin vefatı durumunda da tazminat ödemesi alınır

Kurumsal sigorta, işletmenin finansal durumunu koruyacak risklerle karşı karşıya kalabileceği durumlarda yapılması önerilir.

İşyeri, maliyet, iş kazası, nakliye gibi birçok farklı türde kurumsal sigortalar mevcuttur.

Prim, işletmenin boyutu, sektörü, sigortalanacak varlıkların değeri gibi faktörlere göre hesaplanır.

Grup ferdi kaza sigortasın da işletme içinde olma şartı yoktur. Başına gelebilecek herhangi bir kaza da ( kasıt yok ise ) ölüm veya sürekli sakat kalma durumun da alınan teminat kadar ölüm durumun da hepsini sakatlılık durum da rapor oranına göre hesaplanarak ödeme yapılır.

Alkollü veya ehliyetsiz değil ise ruhsat sahibinin vefatı durumunda da tazminat ödemesi alınır