Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Nakliyat sigorta hem yurtiçi hem yurtdışına yapılan taşımacılık işlemlerinde hem taşınan malların hem de taşıyıcı firmanın oluşabilecek herhangi bir zarar ya da kazaya karşı korunmasında oldukça önem taşır. Nakliyat sigortası ile malların yükleme ya da boşaltma sırasında başına gelebilecek herhangi bir zarar ya da kaza gibi durumların dışında malların transferi esnasında yaşanabilecek kazaların ve eşyaların kaybolması gibi durumların da önüne geçilmektedir. Bu noktada taşımacılık yapılırken oluşabilecek zararları tazmin edebilmek için mutlaka nakliyat sigortası yapılması gereklidir.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası kara, hava, deniz ya da demiryolu yolu ile bir yerden farklı bir yere taşıma esnasında oluşabilecek zarar ve kazalara karşı taşınan yükün korunması için yapılan sigorta türüdür. Nakliyat sigortası ile taşıma sırasında yaşanan kazalar ile yükün zarar görmesi ya da yükün yüklenirken yada boşaltılırken hasar alması gibi durumlarda zararın karşılanması sağlanır. Nakliyat sigortası sadece taşıyıcı firma tarafından kaynaklanan kazalara karşı değil aynı zamanda doğal afet gibi elde olmayan sebepler ile ortaya çıkan kazalara karşı da taşınan yükü güvence altına alınabilir.

Nakliyat Sigorta Türleri

Nakliyat sigortaları, taşımanın yapıldığı birime ya da eşyaların türüne göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Genel olarak nakliyat sigortası türleri 4 ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; emtia nakliyat sigortası, navlun sigortaları, kıymet nakliyatı sigortası ve tekne ve yat sigortalarıdır.

Emtia Nakliyat Sigortası: taşınan emtianın karayolu, denizyolu, demiryolu ya da havayolu olmak üzere tüm taşıma yöntemleri ile taşınması esnasında güvence altına alınmasını sağlar. Taşıma sırasında emtianın başına gelecek alınan poliçe teminatına göre hasar ya da kaybolmalara karşı oluşturulan emtia nakliyat sigortası, oluşan hasarın karşılanmasında firmayı teminat altına alır. Emtia nakliyat sigortasının 3 ayrı teminat kapsamın da isteğe bağlı alınabilir. Bunlar ; Tam ziya , geniş teminat ve dar teminattan oluşmaktadır. Tam ziya teminatı sigortasında nakliyatı gerçekleştiren aracın ve içerisinde bulunan tüm ürünlerin sigorta kapsamına girmesi söz konusudur. Dar teminatlı emtia nakliyat sigortasında ise nakliye aracının kaza yapması halinde taşıması gerçekleştirilen emtiada oluşan tüm zararın karşılanması söz konusudur. Geniş teminat sigortasında ise sözleşme üzerinde belirtilen istisnalar dışındaki tüm zararlar karşılanmaktadır.

Navlun Sigortası: Taşınan eşyaların navlun sigortası kapsamında sigortasının yapılması halinde, eşyaların tüm zararının karşılanması için taşıma şirketinin bir ihmal ya da hatası olması gereklidir. Taşıma sırasında eşyalara zarar getiren durumda taşıma şirketinin hatalı olduğu anlaşılırsa, bu sigorta kapsamında eşyaların tüm zararları karşılanmaktadır. Sigorta kapsamında yapılan anlaşmaya göre eşyaların zararı direkt olarak nakliye şirketi tarafından firmaya ödenebilir ya da nakliye firmasından çeşitli hizmet teklifleri olarak karşılanabilir.

Kıymet Nakliyatı Sigortası: Genel olarak değerli kağıt, mücevher ya da para transferinde kullanılan sigorta türüdür. Eşyaların taşınması sırasında sorumluluk taşıyıcı nakliyat firmasına veya sorumlu kişiye devredilmektedir. Bunun ardından kıymetli eşyaların firmadan alınıp varış noktasına teslim edilmesine kadar geçen sürede eşyaların başına gelecek tüm hasar ya da kayıplar nakliyat firmasının sorumluluğundadır ve kıymet nakliyatı sigortası kapsamında değerlendirilir. Bu sigorta türüne silahlı soygun ya da gasp gibi durumlar da dahildir. Oluşan herhangi bir kaza ya da kayıp durumunda eşya bedelleri kıymetlerin nominal değeri üzerinden hesaplanır.