Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası ile bu poliçenin ayrılmaz parçasını teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yıllarını, seri numaralarını, modelleri, özellikleri ve değerleri yazılı makine teçhizat ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, periyodik bakım veya değiştirme esnasında veya çalışır yada çalışmaz durumda dururken ani ve beklenmedik aşağıda maddeler halinde belirtilen her türlü sebepten / kazadan dolayı temin eder;


a) İşletme kazalarından
b) Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından
c) Yağlama kusurlarından
d) Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su eksikliği
e) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden
f) Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan
g) Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikliyesin dolaylı etkilerinden
h) Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalardan
i) Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan
j) Fırtına ve Rüzgâr, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden
k) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından
l) İstisna edilmeyen diğer hallerden, meydana gelen maddi ziya ve kısmi hasarların gerektirdiği onarım ve ikame masraflarını