Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortası

Günlük yaşantınızda her an başınıza gelebilecek beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız riske girebileceği gibi, sakatlıklar ve yaralanmalar bedeninizde kalıcı hasarlar bırakabilir. Ferdi kaza sigortasının bulunduğu durumunda herhangi bir kaza sonucu yaşamınızı yitirmeniz durumunda ailenizin ve sevdiklerinizin maddi sıkıntılar yaşanmasının önüne geçebilirsiniz. Ölümle sonuçlanmayan kazalarda ise olay sonrası tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Kazaya bağlı olarak maluliyetten ötürü çalışamaz duruma gelmeniz durumunda, yaşayabileceğiniz maddi kayıpları da çeşitli şekillerde teminat altına alabilirsiniz.

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortası şirketiniz bünyesinde grup ferdi kaza sigortası olarak ta tüm çalışanlar için temin edilebilmektedir.

Kurumsal Ferdi Kaza Sigortası Nedir, Hangi Olaylar Kaza Olarak Değerlendirilir?

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre, sigortalı kişinin iradesi dışında ani ve beklenmedik bir şekilde başına gelebilecek kazalar sonucu ölüm veya sürekli sakatlık durumunda devreye girer. Trafik kazaları, düşme, yanma, haşere sokması, hayvanlar tarafından ısırılma, zehirli gazların solunması gibi geniş kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kazalara bağlı olarak ölümler, bedeninizde meydana gelen zararlar ve buna bağlı olarak tedavi masraflarınız, kısmi ya da tam maluliyet nedeniyle yaşayabileceğiniz mağduriyetler ferdi kaza sigortaları ile güvence altına alınabilir.

Bu kazalarda esas kriterler, kişinin iradesi dışında meydana gelmesi ve sigortalının herhangi bie kastı bulunmaması gerekmektedir. Bir başka deyişle; kişinin kazada bir kusuru bulunmamalıdır. Sigorta şirketlerinden satın alacağınız poliçelerde bu tanımlamalar ve kazaya bağlı olarak teminat altına alınan riskler açıkça belirtilmiş olmalıdır. Satın alınan ferdi kaza sigortası poliçelerinin içeriğine göre, sigorta kapsamı ve kapsam dahilindeki teminatlar da detaylı bir şekilde açıklanır.

Ferdi Kaza Sigortalarında Teminatlar Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası ürünlerinde poliçe dahilindeki teminatlar farklılık gösterebilir. Ancak genel bir ifadeyle, sigortalının vefatı durumunda poliçede belirlenen vefat teminatı, poliçede belirlenen kişilere ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. Kazanın vefatla sonuçlanmaması halinde ise poliçedeki şartlara göre, çeşitli tedavi masrafları teminatlandırılabilir. Kazaya bağlı olarak poliçede belirlenen süreler içerisinde oluşan kısmi ya da tam maluliyet durumunda ise kanunlar çerçevesinde belirlenen maluliyet oranlarına uygun bir şekilde, sigortalının hayatının kalanında iş göremezlik nedeniyle yaşayabileceği maddi kayıplar gündelik tazminatlar ile güvence altına alınabilir. İletişime geçmek için hemen tıkla!