Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz

Konut Sigortası

Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.

Konut sigortası isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta türüdür. Eviniz de oluşabilecek Yangın, Deprem, Sel, Su Baskını gibi bir çok olayı teminat altına almak için düzenlenen bir sigortadır.

Konut Sigortasının Karşıladığı Masraflar Neler?

Konut sigortasında alabileceğiniz bir çok ek teminat vardır. Bu teminatlarla birlikte evinizi eşyalarınızı ve evinize gelen misafirlerinizi de herhangi bir talihsiz olaydan dolayı teminat altına almış olursunuz, bunların bazılarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Yangın sigortası teminatı
 • Hırsızlık sigortası teminatı,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı,
 • Sel ve su baskını teminatı,
 • Cam kırılması teminatı
 • Bina içi su sistemleri teminatı,
 • Fırtına, dolu, duman, kar ağırlığı ve yer kayması teminatı,
 • Kara, deniz ve hava taşıtları çarpması teminatı,
 • Konutta bulunan misafirlere karşı teminat,
 • Kazaen kırılma teminatı
 • Enkaz kaldırma masrafları,
 • İkametgah ve taşınma masrafları,
 • Elektronik cihaz teminatı,
 • Kıymetli eşya teminatı
 • Akvaryumdan su sızması teminatı,
 • Kombi bakım teminatı
 • Konut asistans teminatı ( çilingir hizmetiler ve benzeri) gibi ek teminatlar ile evinizi güvenceye alabilirsiniz bu saydığımız teminatlar genel itibari ile her şirketin sunduğu ek teminatlardır. Konut sigortasının kapsama alanı görüleceği üzere çok geniş bir yelpazede olup evinizi çoğu felakete karşı koruyabilir.

Konut Sigortasında Kapsam Dışı Kalan Durumlar Var Mı?

Konut sigortası kapsam dışı kalan durumlar bulunmaktadır, aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır;

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı eşyalar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı eşyaların kendi sorunlarından, kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar.
 • Yangın çıkarmaksızın; sigortalı ihmali sonucu eşyaların işlenmek için veya başka bir maksatla ateşe veya sıcaklığa tutulması, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden veya atılmasından veya elbise, perde gibi yanma ihtimali yüksek olan eşyaların mum, sigorta ve ütü ve bunlara benzerlerine ihmal veya kasıt sonucu temas sonucunda doğacak olan alevli alevsiz oluşabilecek yangın hasarlarından doğacak zararlar.
 • Alçak basınç sebebiyle eşyanın içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
 • Eskimeye bağlı herhangi bir Dekorasyon çökmeleri, Fayans, parke gibi malzemelerin düşüp kırılıması veya farklı bir şekilde meydana gelen zararlar.

Bu açıkladığımız sigorta teminat dışı durumlar, tüm şirketlerde ortak alınmış bir mevzuata göre ilerleme kaydeder.