Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Klinik Araştırmalar Gönüllü Sorumluluk Sigortası

Klinik araştırmalar (deney) belirli bir hastalığa tedavi bulmak, bilinen tedavi yöntemlerini geliştirmek, yeni tanı yöntemi geliştirmek gibi durumlarda yapılır. Tüm bu araştırmalar yapılırken çalışanlar için riskler doğabilir. Bu riskleri koruma altına almak amacıyla “Klinik Araştırmalar Sorumluluk Sigortası” yapılmaktadır.

Klinik araştırmalar sorumluluk sigortası, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince sigortalı araştırmalarını destekleyen(ler) tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra coğrafi sınırlar içerisinde yapılan bir klinik araştırmaya katılan Gönüllü kişinin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması durumunda gönüllü tarafından ileri sürülecek ‘Kişinin hayatını olumsuz etkilemesi veya sakatlanması taleplerinin neticelerine karşı; bu taleplerin sigorta süresi içerisinde sigortalıya yazılı olarak bildirmiş ve sigortalının da bu talepleri sigorta süresi içerisinde veya poliçe bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde sigortacıya bildirmiş olması kayıt ve şartıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı gereğince doğacak sorumluluğu için sigorta sözleşmesinde yer alan limit, istisnalar, hüküm ve şartlar çerçevesinde ve özellikle poliçede belirtilen sorumluluk limitine kadar sigorta tazminatının ödenmesine ilişkindir.

Laboratuvar çalışmalarına katılan gönüllü/hastaların başına gelebilecek zarar ve olası riskleri güvence altına almak amacı ile yapılan bu sigorta araştırmanın izleyicisi konumundadır.

Hasara Konu Olabilecek Durumlar:

 • Klinik araştırmaya katılan gönüllünün ölmesi
 • Klinik araştırmaya katılan gönüllünün yaralanması
 • Klinik araştırmaya katılan gönüllünün sıhhatinin bozulması

Teminat Dışında Kalan Haller:

 • Bir çalışanın maruz kaldığı cismani zararlar
 • Her türlü klinik araştırmadan kaynaklanan gebelik/gebeliğin önlenmesi
 • Asbestos (Amyant) veya Asbestos (amyant) içeren maddelerden kaynaklanan veya bağlantısı olan her bir zararla ilgili talep ve davalar
 • IDS ya da ne şekilde ifade edilirse edilsin benzer bir şey ile bağlantılı olan varyasyonları veya türevleri veya virüs türleri ile ilgili veya insan T-hücresi lemfotropik virüsünden (HTL virüsü) doğrudan / dolaylı olarak kaynaklanan hepatit nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu veya sendromu
 • Adli veya idari cezalar, sözleşmeden kaynaklanan cezalar, para cezaları, cezai tazminatlar
 • Bir hastalığın teşhisi, tedavisi veya önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen klinik deneyler dışında genetik mühendisliğine ilişkin klinik araştırma
 • Doğrudan veya dolaylı olarak sebep olunan radyoaktif kirlenme
 • Başlangıç tarihinde sigortalı tarafından bilinen bir olay
 • Sigortalı veya diğer bir tarafça sigorta sözleşmesi kapsamında taleplere yol açabileceği öngörülen yaralanmalar
 • Asbestten veya asbest içeren malzemelerden kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bunlarla ilişkili zararlar, kayıplar, hasar talepleri, diğer talepler veya davalar
 • Doğrudan veya dolaylı olarak, savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri (Savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen sorumluluk