Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigortalının ürettiği ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal ve / veya manevi zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’, kusurlu ürünlerin yol açacağı zararlara ilişkin sorumlulukları düzenlemiş bulunmaktadır.

İlgili kanunun 4üncü maddesinde ‘Ayıplı Mal ve Hizmetler’ başlığı altında, ‘ayıplı maldan ve/veya ayıplı malın neden olduğu her türlü zarardan dolayı tüketiciye karşı satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçının, müştereken ve müteselsilden sorumlu oldukları’, ayrıca ‘satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağı’ belirtilmektedir.

Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Üreticinin sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, işinin seyri içinde, satış, kiralama, kiraya verme veya herhangi bir biçimde dağıtımını yapma amacıyla bir ürün ithal eden herhangi bir kişi, bu yönergedeki anlamıyla üretici olarak kabul edilmekte ve bir üretici gibi sorumlu tutulmaktadır. Ürün sorumluluk sigortası yaptırmak için hemen tıkla!

Ürün Sorumluluk Sigortası, üreticilerin, ithalatçıların ve satıcıların ürünlerinin kullanımından doğan zararlarına karşı korunmalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, ürünlerin kullanımı sırasında insanlara veya mülklere zarar vermesi durumunda, tazminat ödemelerini karşılar.

Ürün Sorumluluk Sigortası, işletmelerin müşteri memnuniyetini ve itibarını korumalarına yardımcı olurken, aynı zamanda finansal risklerini de azaltır. Susal Sigorta, işletmelerin ürünlerinin güvenliği ve müşteri şikayetlerinin ele alınması konusunda destek sağlar.