Teklif Al

Sizlere en iyi uygun teminatlarla teklif paylaşmamız için iletişim bilgilerinizle beraber teklif talep edebilirsiniz.

Lütfen İletişim Bilgilerinizi Giriniz
Lütfen Firma Bilgilerinizi Giriniz

Filo Kasko Nedir?

Filo Kasko, bir veya kardeş firmaların çok sayıda olan araçları için grup olarak düzenlenen kasko poliçesi çeşididir. Tüzel kişilerin araçlarını güvence altına alabildikleri fiyat avantajı sunan poliçedir. Filo kasko poliçeleri kasko sigortası genel şartları kapsamında, bir ya da birden fazla markalı araç grupları için oluşturulan poliçelerdir.

Filo Kaskonun Avantajları Nelerdir?

Filo kasko, farklı marka, model ve tipteki araçların, avantajlı tek bir fiyat tarifesi üzerinden ve başlagıç bitiş tarihlerini tek tarih de toplama imkanı da sunabilen kaskodur. Filo kaskolar, şirketlerin ve ayrıca kardeş şirklerinin de öz malları olan araç grupları için yapılabildiği gibi, ayrıca oto kiralama (rent a car) yapan firmaların, günlük ya da uzun süreli (operasyonel) kiralama yaptıkları çok sayıda araçlar için de düzenlenmektedir. Her iki duruma da örnek verecek olur isek; 50 aracı olan bir şirketin, filo kasko kapsamındaki araçlarını aynı vadeden yada farklı vadelerde başlatılarak sigortalanması durumunda ödenecek toplam kasko primi avantajlı duruma gelecektir.

Filo Kaskonun Sigorta Primleri?

Sigorta şirketleri, filo kaskolarda şirketlerin araçlarının hangi amaçla (pazarlama, satış, banka, ilaç tanıtımı, günlük & operasyonel kiralama v.b.) kullanıldığına, hangi ilde veya şehirlerarası seyahat eden araçlar olup olmadığına, geçmiş yıllardaki kaza istatistiklerine göre, değerlendirme yaparak fiyat tarifesine karar verir. Hasar/ prim oranına (ödenen prim / alınan hasar) göre araç grubu için prim oluşturur. Her bir sigorta şirketinin, aynı filo kasko grup araçları için farklı fiyat tarifesi ile fiyatlama yapabilmesi mümkündür. Bu durum tamamen sigorta şirketlerinin risk kabul prensipleri ile underwriting (finansal risk değerlendirmesi) sonucunda vereceği karara göre, filo kasko primleri oluşur. Hasar frekansı yüksek olan bir filo kasko grubu söz konusu ise toplam araç bedeli üzerinden limitli güvence denilen stop loss (zarar durdurma limiti) uygulanarak filo kasko düzenlenebilir.

Filo Kasko Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Araçların tam listesi eksiksiz bir şekilde tüm araçlarını kapsamak şartı ile , marka, model, tip, plaka no gibi bilgiler exel ortamında hazırlanarak sigortalı tarafından sigortacıya sunulur. Araç kasko değerinin filo kaskoda hatalı olmaması için, araç bilgilerinin doğru belirtilmesi gerekir.Araç değerleri Tsb kasko değer listesinden güncel olması gerekmektedir. Alınacak servis hizmetleri konusunda, tamir servis ( yetkili yada özel ) seçimini sigortalı belirler. İkame araç verilebiliyor ise gün sayısını sigortacı ile birlikte kararlaştırmalıdır. İhtiyari mali mesuliyet teminatı, ferdi kaza koltuk teminatı limitlerini de sigortacıya bildirmelidirler. Sigorta şirketleri açısından Hasar / Prim oranları veya bir başka deyişle, hasarsızlık indirimi verilmesi açısından uygun bir filo kasko için yenileme teklifi hazırlanıyor ise, primin avantajlı olması beklenmelidir. Şayet filo kasko sigortası, ilk defa düzenlenecek ise, sigortalı veya sigortacı açısından geçmişe dair bir istatistik oluşmadığından, şirketin faaliyeti, araçların kullanım amaçları ve marka-modellerine göre kasko primleri oluşturulacaktır. Takip eden yılda sigorta şirketi, filo kasko yenileme tarife primlerini bir önceki yılın istatistiklerine göre belirleyecektir.

Ayrıca sigortalılar filo kasko satın alırlarken isteğe bağlı olarak deprem muafiyeti, kasko muafiyeti tek kullanıcı indirimi gibi teminatlar üzerinden primlerini düşürebilmektedirler. Hasar sonucunda sigortalı ve sigortacı sorumluluğunda kalan tazminat bedeli söz konusu olacağından, filo kasko teklifleri dikkatlice incelenmelidir.