Siber Sorumluluk Sigortası: İşletmenizi Tehditlere Karşı Koruyun

Siber sorumluluk sigortası

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber suç çeşitleri de değişmekte. Siber suçlar da 21. Yüzyılın en yaygın suçların başını çekiyor. Bu yüzden şirketler, firmalar veya markalar siber suçlarla mücadele etmek maksadıyla siber sorumluluk sigortası yaptırmaktadırlar. Siber risk oluşturan durumlarda devreye giren bu sigorta şirketinizi her daim korumaktadır. Siber sorumluluk sigortasını yaptırmayan firma veya iş yerleri, siber […]

Ürün Sorumluluk Sigortası Kapsamı ve Avantajları

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası, sigortalı kişinin ürünlerindeki kusurlarından dolayı şartlar veya limitler dahilinde sigorta yaptıran bireye maddi teminat sağlamaktadır. Sözleşme süresi içinde meydana gelen ürün sorunları ve sonrasında kaydolan zarar, sigorta poliçesine göre karşılanmaktadır. Ürünlerine ürün sorumluluk sigortalarını yaptıran firmalar veya şirketler bir anlamda kendilerini garanti altına alırlar. Ürünü kullanan üçüncü kişi yani satın alan kişi […]

Ürün Sorumluluk Sigortası Nedir?

Ürün Sorumluluk Sigortası

Ürün sorumluluk sigortası; üreticilerin, dağıtıcıların veya satıcıların aldıkları bir sigortadır. Bu sigorta ile ürün kullanırken veya tüketilirken ortaya çıkan maddi sorumluluklardan ilgili firma korunur. Sadece maddi değil, olası kişisel yaralanmalardan kaynaklanan sorumluluklarını korumak maksadıyla da sorumluluk sigortası kullanılmaktadır. Bir ürünün kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri ürün sorumluluk sigortaları karşılayabilmektedir. Bu sayede ürünü satın alan […]